Skip to Main Content

Bibliografije

Informacije in navodila za vnos bibliografije v CEK

Vrednotenje bibliografskih del v SICRIS-u

Vrednotenje znanstvenoraziskovalnega dela raziskovalcev, raziskovalnih skupin in raziskovalnih organizacij poteka v skladu s kriteriji, ki jih določa Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti. Ta določa kriterije znanstvenega vrednotenja v Sloveniji (zadnja verzija je v veljavi od 30. 7. 2016), točkovanje znanstvenih in strokovnih del pa je opredeljeno v Prilogi 1 omenjenega pravilnika.

Dela se v kategorije razvrščajo v skladu s tipologijo dokumentov, ki ustreza kategorizaciji v bibliografskih  izpisih v SICRIS-u.

Pomen oznak znanstvene in strokovne uspešnosti

V bibliografskem izpisu se bibliografske enote razvrščajo med

  • Z – znanstvena dela, ki izkazujejo znanstveno uspešnost in

  • S – strokovna dela, ki izkazujejo strokovno uspešnost raziskovalca.

Znanstvena dela se na podlagi faktorjev vpliva (JCR, SNIP), vključenosti v mednarodne baze podatkov (MBP) ali ARRS-ov seznam revij pri člankih oz. založb pri monografijah in zbornikih razvrščajo dalje med

  • A’’ – izjemne dosežke,

  • A’ – zelo kvalitetne dosežke,

  • A 1/2  – pomembne dosežke.

Kvantitativno in kvalitativno vrednotenje

 

Število bibliografskih enot v posameznih kategorijah

 

Ovrednotenje bibliografskih enot v posameznih kategorijah

 

 

eTUTOR-CEK, ISSN: 2591-1090, Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana, Centralna ekonomska knjižnica, 2017-, Urednika: Urban Golob in Martina Petan

Foto: Arhiv EF. Tehnična podpora