Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Bibliografije

Informacije in navodila za vnos bibliografije v CEK

Vrednotenje bibliografskih del v SICRIS-u

Vrednotenje znanstvenoraziskovalnega dela raziskovalcev, raziskovalnih skupin in raziskovalnih organizacij poteka v skladu s kriteriji, ki jih določa Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti. Ta določa kriterije znanstvenega vrednotenja v Sloveniji (zadnja verzija je v veljavi od 30. 7. 2016), točkovanje znanstvenih in strokovnih del pa je opredeljeno v Prilogi 1 omenjenega pravilnika.

Dela se v kategorije razvrščajo v skladu s tipologijo dokumentov, ki ustreza kategorizaciji v bibliografskih  izpisih v SICRIS-u.

Pomen oznak znanstvene in strokovne uspešnosti

V bibliografskem izpisu se bibliografske enote razvrščajo med

  • Z – znanstvena dela, ki izkazujejo znanstveno uspešnost in

  • S – strokovna dela, ki izkazujejo strokovno uspešnost raziskovalca.

Znanstvena dela se na podlagi faktorjev vpliva (JCR, SNIP), vključenosti v mednarodne baze podatkov (MBP) ali ARRS-ov seznam revij pri člankih oz. založb pri monografijah in zbornikih razvrščajo dalje med

  • A’’ – izjemne dosežke,

  • A’ – zelo kvalitetne dosežke,

  • A 1/2  – pomembne dosežke.

Kvantitativno in kvalitativno vrednotenje

 

Število bibliografskih enot v posameznih kategorijah

 

Ovrednotenje bibliografskih enot v posameznih kategorijah

 

 

eTUTOR-CEK, ISSN: 2591-1090, Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana, Centralna ekonomska knjižnica, 2017-, Urednika: Urban Golob in Martina Petan

Foto: Arhiv EF. Tehnična podpora