Skip to Main Content

Bibliografije

Informacije in navodila za vnos bibliografije v CEK

Osebna bibliografija

Osebna bibliografija je odraz tako vašega raziskovalnega dela kot pedagoškega in strokovnega udejstvovanja, zato urejena osebna bibliografija pripomore k

  • znanstveni in strokovni prepoznavnosti vašega dela,
  • ustreznemu vrednotenju vaših raziskovalnih dosežkov,
  • povečanju možnosti citiranja,
  • povečanju možnosti mednarodnega sodelovanja in financiranja projektov,
  • poenostavitvi postopka habilitacije,
  • možnosti sodelovanja pri razpisih za nagrade, raziskovalne bonuse,
  • boljšemu vrednotenju dosežkov matične raziskovalne organizacije.

Bibliografija raziskovalne organizacije

Bibliografija raziskovalne organizacije je odraz uspešnosti institucije tako v nacionalnem kot v mednarodnem okolju in omogoča primerjave in rangiranje institucij znotraj izbranih raziskovalnih področij, zato je urejena institucionalna bibliografija ključnega pomena za

  • pridobivanje mednarodnih projektov,
  • mednarodno akreditiranje,
  • spremljanje razvoja in strateško načrtovanje.

eTUTOR-CEK, ISSN: 2591-1090, Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana, Centralna ekonomska knjižnica, 2017-, Urednika: Urban Golob in Martina Petan

Foto: Arhiv EF. Tehnična podpora