Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Bibliografije

Informacije in navodila za vnos bibliografije v CEK

Osebna bibliografija

Osebna bibliografija je odraz tako vašega raziskovalnega dela kot pedagoškega in strokovnega udejstvovanja, zato urejena osebna bibliografija pripomore k

  • znanstveni in strokovni prepoznavnosti vašega dela,
  • ustreznemu vrednotenju vaših raziskovalnih dosežkov,
  • povečanju možnosti citiranja,
  • povečanju možnosti mednarodnega sodelovanja in financiranja projektov,
  • poenostavitvi postopka habilitacije,
  • možnosti sodelovanja pri razpisih za nagrade, raziskovalne bonuse,
  • boljšemu vrednotenju dosežkov matične raziskovalne organizacije.

Bibliografija raziskovalne organizacije

Bibliografija raziskovalne organizacije je odraz uspešnosti institucije tako v nacionalnem kot v mednarodnem okolju in omogoča primerjave in rangiranje institucij znotraj izbranih raziskovalnih področij, zato je urejena institucionalna bibliografija ključnega pomena za

  • pridobivanje mednarodnih projektov,
  • mednarodno akreditiranje,
  • spremljanje razvoja in strateško načrtovanje.

eTUTOR-CEK, ISSN: 2591-1090, Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana, Centralna ekonomska knjižnica, 2017-, Urednika: Urban Golob in Martina Petan

Foto: Arhiv EF. Tehnična podpora