Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Bibliografije

Informacije in navodila za vnos bibliografije v CEK

Bibliografije

Centralna ekonomska knjižnica

  • spremlja in beleži rezultate intelektualne produkcije raziskovalcev,
  • ureja osebne bibliografije in institucionalno bibliografijo,
  • pripravlja podatke in poroča o raziskovalnih dosežkih;

          za različne namene

  • akreditacije,
  • akademske kvalifikacije,
  • prijave na projekte,
  • raziskovalne nagrade in bonuse;

           in za različne deležnike

  • vodstvo fakultete in komisije,
  • akreditacijske komisije,
  • ministrstva.

eTUTOR-CEK, ISSN: 2591-1090, Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana, Centralna ekonomska knjižnica, 2017-, Urednika: Urban Golob in Martina Petan

Foto: Arhiv EF. Tehnična podpora