Skip to Main Content

Bibliografije

Informacije in navodila za vnos bibliografije v CEK

Vnos del v osebno bibliografijo

Bibliografijo izdelujemo samo na podlagi  izvirnih dokumentov v tiskani ali elektronski obliki. Razvrstitev bibliografskih enot v skladu  s tipologijo dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS primarno predlagate avtorji v sodelovanju s svojim bibliografom  in z uredniki serijskih publikacij, njihovo ustreznost pa preverijo in potrdijo s strani  ARRS pooblaščeni  Osrednji  specializirani informacijski centri (OSIC-i),  pristojni za posamezne vede.

eTUTOR-CEK, ISSN: 2591-1090, Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana, Centralna ekonomska knjižnica, 2017-, Urednika: Urban Golob in Martina Petan

Foto: Arhiv EF. Tehnična podpora