Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Bibliografije

Informacije in navodila za vnos bibliografije v CEK

Vnos del v osebno bibliografijo

Bibliografijo izdelujemo samo na podlagi  izvirnih dokumentov v tiskani ali elektronski obliki. Razvrstitev bibliografskih enot v skladu  s tipologijo dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS primarno predlagate avtorji v sodelovanju s svojim bibliografom  in z uredniki serijskih publikacij, njihovo ustreznost pa preverijo in potrdijo s strani  ARRS pooblaščeni  Osrednji  specializirani informacijski centri (OSIC-i),  pristojni za posamezne vede.

eTUTOR-CEK, ISSN: 2591-1090, Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana, Centralna ekonomska knjižnica, 2017-, Urednika: Urban Golob in Martina Petan

Foto: Arhiv EF. Tehnična podpora