Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Bibliografije

Informacije in navodila za vnos bibliografije v CEK

Vrste gradiv

Za vnos v bibliografijo poskrbite avtorji sami s predložitvijo ustrezne dokumentacije (na vpogled).

Vrste gradiv, ki sodijo v bibliografijo:

Tiskani mediji

  • monografije ali poglavja v njih – celotna monografija,

  • konferenčni prispevki – zbornik v tiskani ali elektronski obliki (CD-ROM, USB),

  • članki in druge objave v revijah  celotna številka revije.

Elektronski mediji

  • konferenčni prispevki – povezava na spletno stran konference in na spletno mesto objave,

  • monografije ali poglavja v njih – povezava na spletni vir,

  • znanstveni članki povezava na spletni vir (pri predobjavah je potrebna DOI številka).

Prispevki brez natisa

  • predavanja na tujih univerzah (naslov predavanja/modula, podatki o gostujoči instituciji in datum/obdobje),

  • dogodki (konference, okrogle mize, sodelovanja v programskih odborih konferenc …),

  • uredništva in recenzije (naslov revije (ISSN), funkcija in obdobje).

eTUTOR-CEK, ISSN: 2591-1090, Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana, Centralna ekonomska knjižnica, 2017-, Urednika: Urban Golob in Martina Petan

Foto: Arhiv EF. Tehnična podpora