Skip to Main Content

Bibliografije

Informacije in navodila za vnos bibliografije v CEK

Vrste gradiv

Za vnos v bibliografijo poskrbite avtorji sami s predložitvijo ustrezne dokumentacije (na vpogled).

Vrste gradiv, ki sodijo v bibliografijo:

Tiskani mediji

  • monografije ali poglavja v njih – celotna monografija,

  • konferenčni prispevki – zbornik v tiskani ali elektronski obliki (CD-ROM, USB),

  • članki in druge objave v revijah  celotna številka revije.

Elektronski mediji

  • konferenčni prispevki – povezava na spletno stran konference in na spletno mesto objave,

  • monografije ali poglavja v njih – povezava na spletni vir,

  • znanstveni članki povezava na spletni vir (pri predobjavah je potrebna DOI številka).

Prispevki brez natisa

  • predavanja na tujih univerzah (naslov predavanja/modula, podatki o gostujoči instituciji in datum/obdobje),

  • dogodki (konference, okrogle mize, sodelovanja v programskih odborih konferenc …),

  • uredništva in recenzije (naslov revije (ISSN), funkcija in obdobje).

eTUTOR-CEK, ISSN: 2591-1090, Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana, Centralna ekonomska knjižnica, 2017-, Urednika: Urban Golob in Martina Petan

Foto: Arhiv EF. Tehnična podpora