Skip to Main Content

Bibliografije

Informacije in navodila za vnos bibliografije v CEK

Vrste bibliografij

SICRIS omogoča izpis bibliografije za različne namene.

Habilitacijska bibliografija in točkovnik

Od leta 2017 SICRIS omogoča izpis habilitacijske bibliografije in točkovnika tudi članicam Univerze v Ljubljani. Pri pripravi obrazca morate obvezno izbrati fakulteto, na kateri se habilitirate.

 

eTUTOR-CEK, ISSN: 2591-1090, Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana, Centralna ekonomska knjižnica, 2017-, Urednika: Urban Golob in Martina Petan

Foto: Arhiv EF. Tehnična podpora