Skip to Main Content

Bibliografije

Informacije in navodila za vnos bibliografije v CEK

Vrednotenje bibliografskih del

Vrednotenje raziskovalne uspešnosti je kompleksen postopek, v katerem aktivno sodeluje več ustanov tako v domačem kot v mednarodnem raziskovalnem okolju.

SICRIS

V Sloveniji kot orodje za vrednotenje raziskovalne uspešnosti uporabljamo SICRIS, ki poleg izpisovanja bibliografij za različne potrebe uporabnikom omogoča tudi

•  pripravo tradicionalnih citatnih poročil WoS in Scopus (h-indeks, faktor vpliva),

•  pripravo alternativnih citatnih poročil – altmetrike (altmetric, Plumx),

•  vrednotenje raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS,

•  dostop do zapisa v bibliografskih bazah WoS, Scopus in COBIB.

eTUTOR-CEK, ISSN: 2591-1090, Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana, Centralna ekonomska knjižnica, 2017-, Urednika: Urban Golob in Martina Petan

Foto: Arhiv EF. Tehnična podpora