Skip to Main Content

Knjižnica

Informacije o knjižnici in njenih storitvah; orodja za rezervacijo prostorov in računalnikov

Vpis

Za redne in izredne študente dodiplomskih in podiplomskih programov Univerze v Ljubljani je članarina vključena v ceno vpisnine za tekoče študijsko leto, ostali uporabniki plačajo članarino po veljavnem ceniku. Član knjižnice lahko postane vsak, ki se predstavi z veljavnim osebnim dokumentom, podpiše pristopno izjavo in je pripravljen upoštevati Pravilnik o izposoji. To je lahko tudi pravna oseba. Vpis v knjižnico je potreben vsako študijsko leto. Zamudnine, opomine in druge storitve knjižnice določa cenik.

Izposoja

Knjižnično gradivo, ki je dostopno v prostem pristopu, lahko v prostoru knjižnice in brez evidentiranja izposoje uporabljajo vsi uporabniki. Gradiva uporabniki ne smejo odnašati iz prostorov knjižnice. Gradivo morajo po uporabi vračati na za to označena mesta.

Knjižnično gradivo, ki ni dostopno v prostem pristopu, si lahko v prostore knjižnice ali na dom praviloma izposojajo samo člani knjižnice s predložitvijo članske izkaznice. Prav tako si lahko knjižnično gradivo v prostem pristopu, ki je na voljo za izposojo na dom, izposojajo le člani knjižnice.

Član knjižnice si lahko izposodi na dom največ 10 (deset) enot gradiva, izjema so podiplomski študentje, za katere omejitev ne velja.

Člani knjižnice lahko uporabljajo gradiva drugih knjižnic iz Slovenije in tujine ali naročijo fotokopije ali elektronske verzije člankov iz revij, ki pri nas niso dosegljive. Stroške medknjižnične izposoje krije uporabnik, ki je gradivo naročil, po veljavnem ceniku.

eTUTOR-CEK, ISSN: 2591-1090, Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana, Centralna ekonomska knjižnica, 2017-, Urednika: Urban Golob in Martina Petan

Foto: Arhiv EF. Tehnična podpora