Skip to Main Content

Knjižnica

Informacije o knjižnici in njenih storitvah; orodja za rezervacijo prostorov in računalnikov

O Medknjižnični izposoji

Medknjižnična izposoja članom naše knjižnice omogoča, da uporabljajo gradiva, naročajo fotokopije in elektronske verzije člankov, ki pri nas niso dosegljivi. Medknjižnična izposoja poteka z drugimi knjižnicami iz Slovenije in tujine.

Tudi CEK omogoča partnerskim knjižnicam, da si iz našega domačega fonda izposojajo gradivo po pošti, e-pošti ali osebno. Če niste član naše knjižnice in se ne želite včlaniti, želeli pa bi si izposoditi literaturo iz našega fonda, si le-to lahko izposodite preko svoje matične knjižnice.

Storitev zaračunamo po veljavnem ceniku CEK.

Pogoji Medknjižnične izposoje

Uporabnik, ki si želi izposoditi knjige, naročiti članek ali poglavje iz knjige iz drugih knjižnic, se obveže, da bo pri uporabi gradiva dosledno upošteval avtorske in sorodne pravice, izposojeno gradivo vrnil pravočasno in nepoškodovano, poravnal vse stroške, ki so nastali z medknjižnično izposojo ali s posredovanjem dokumentov, in poravnal vse stroške tudi v primeru, da gradiva ni prevzel.

eTUTOR-CEK, ISSN: 2591-1090, Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana, Centralna ekonomska knjižnica, 2017-, Urednika: Urban Golob in Martina Petan

Foto: Arhiv EF. Tehnična podpora