Skip to Main Content

Knjižnica

Informacije o knjižnici in njenih storitvah; orodja za rezervacijo prostorov in računalnikov
1. Kako se včlanim v knjižnico?
2. Koliko časa je veljavna plačana članarina?
3. Kako se prijavim v računalnike v knjižnici?
4. Kako lahko poravnam obveznosti do knjižnice?
5. Kdaj pošljete prvi in kdaj drugi opomin?
6. Ali se zamudnina zaračunava za vse dni v letu?
7. Kje dobim potrdilo o tem, da sem v knjižnici poravnal vse obveznosti?
8. Ali lahko gradivo, ki ga Centralna ekonomska knjižnica nima, naročim iz druge knjižnice?
1. Ali lahko podaljšam rok vrnitve izposojenega gradiva od doma?
2. Kako lahko rezerviram knjigo od doma?
3. Kako je razporejeno gradivo po policah v prostem pristopu?
4. Kako poiščem knjigo v prostem pristopu?
5. Kolikokrat lahko podaljšam gradivo?
6. Kako pridem do knjige iz skladišča?
7. Koliko časa imam lahko izposojeno gradivo?
8. Koliko knjig ima uporabnik knjižnice lahko izposojenih?
9. Ali lahko knjižnici predlagam nakup gradiva?
1. Kje pridobim uporabniško ime in geslo za spletno aplikacijo Moja knjižnica, za portal DIKUL ter oddaljeni dostop do informacijskih virov (Mrežnik)?
2. Kako lahko dostopam do informacijskih virov gradiva od doma?

3. V knjižnici je možno dostopati tudi do Bloomberg, Fitch, Capital IQ, Market Intelligence in EIKON/Datastream. Kje in kako se lahko dostopa?

Za dostop do vseh specializiranih zbirk podatkov morate izpolnjevati 4 pogoje:
· imate status študenta EF,
· imate aktivno članstvo v CEK,
· ste pridobili elektronski naslov UL in
· imate izpolnjeno in s strani mentorja podpisano dovolilnico.

Do zbirke Fitch Connect lahko dostopate s svojih računalnikov. Zbirki Bloomberg, EIKON z Datastream pa sta dostopni z dveh računalnikov v knjižnici.
1. Kje lahko kupim gradivo?

eTUTOR-CEK, ISSN: 2591-1090, Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana, Centralna ekonomska knjižnica, 2017-, Urednika: Urban Golob in Martina Petan

Foto: Arhiv EF. Tehnična podpora