Skip to Main Content

Temelji managementa: O predmetu

Temelji managementa

VSEBINA PREDMETA, 1. letnik UPEŠ

1. Temeljni pojmi o managementu
2. Prva managerska funkcija – planiranje
3. Druga managerska funkcija – organiziranje
4. Tretja managerska funkcija – vodenje
5. Četrta managerska funkcija – kontroliranje
6. Študije primerov organizacij v praksi
7. Zgledi managerjev iz prakse in trendi na področju managementa v svetu in pri nas

POVEZAVE

 

Študent net

Canvas LMS

Ekonomska fakulteta

Beyond Leadership FB skupina

Spletni vpis v CEK

Slovar izrazov s področja

managementa in sorodnih področij

Join a Kahoot game

Kahoot game-based learning platform

Nosilci predmeta

 

red. prof. dr. Vlado Dimovski

T: (01) 5892-558

 

red. prof. dr. Sandra Penger

T: (01) 5892-569

 

izr. prof. dr. Judita Peterlin

T: (01) 5892-621

Sodelavci pri predmetu

doc. dr. Barbara Grah

  docentka za področje managementa, 

VPŠ

T: (01) 5892-539

asist. mag. Živa Juriševič 

asistentka za področje managementa,

UPEŠ

T: (01) 5892-569

Dunja Turk, spec. mng 

predavateljica za področje managementa,

UPEŠ

asist. mag. Elena Funa

asistentka za področje managementa,

UPEŠ

Klemen Šalamon, univ. dipl. ekon. 

asistent za področje managementa,

UPEŠ

Maja Klepec, mag. posl. ved

 predavateljica za področje managementa,

UPEŠ

Doc. dr. Simon Colnar

 docent za področje managementa,

UPEŠ/VPŠ

 

 

Strokovni sodelavci in uredniki

Vesna Smolnikar 

strokovna sodelavka, Služba za študijske zadeve, vprašanja za študente smer UPEŠ 

T: (01) 5892-413

dipl. ekon. Nataša Sever 

strokovna sodelavka, Služba za študijske zadeve, vprašanja za študente smer VPŠ 

T: (01) 5892-412

univ. dipl. bibl. Martina Petan

vodja CEK

 

T: (01) 5892-600

Urban Golob 

urednik digitalnih vsebin, CEK

 

T: (01) 5892-598

 Lidija Mancini Bolka, univ. dipl. prof. 

specialistka za informacijske vire, CEK

 

T: (01) 5892-597

 

 

 

 

 

univ. dipl. nov. Mojca Ogrin

urednica bibliografij raziskovalcev in specialistka za informacijske vire Evropske unije

T: (01) 5892-595

univ. dipl. filo. Jana Logar

oddelek izposoje, CEK 

T: (01) 5892-591

Matic Bradač, mag. geog.

serijske publikacije in odprti dostop, CEK

T: (01) 5892-593

eTUTOR-CEK, ISSN: 2591-1090, Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana, Centralna ekonomska knjižnica, 2017-, Urednika: Urban Golob in Martina Petan

Foto: Arhiv EF. Tehnična podpora