Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Temelji managementa: Leadership News

S Saro Majdič, mag. posl. ved., prof. dr. Sandro Penger  in Jasmina Spahalić, urednico revije HR&M vas vabimo k branju našega prispevka:


PREUSMERITEV NEGATIVNIH ČUSTEV V POZITIVNE AKTIVNOSTI IN ZAKLJUČEVANJE CILJEV

Vodje se pogosto počutijo neprijetno v odnosih s sledilci, ki niso motivirani, saj ti prepogosto želijo zadržati in zamolčati svoja čustva, zaskrbljenost in strah, da bodo negativno vplivali na preostanek ekipe. Namesto tega bi si vodje morali prizadevati, da bi sledilce opolnomočili v smeri, da bi odkrili svoja čustva, ki temeljijo na njihovih bogatih izkušnjah, ter jim pomagali sprostiti notranjo samokritičnost in pomagali sledilcem usmeriti notranji negativni dialog v pozitivne akcije. Vloga vodje je, da notranji negativni dialog sledilca in njegove frustracije prepozna in jih usmeri v pozitivne akcije, ter negativni tok zamolčanih čustev in frustracij čim prej preusmeri v pozitivno spiralo novih dejavnosti.

MAJDIČ, Sara, PENGER, Sandra. Preusmeritev negativnih čustev v pozitivne aktivnosti in zaključevanje ciljev. HR&M : strokovna revija za področje razvoja organizacij in vodenja ljudi pri delu. [Tiskana izd.]. feb./mar. 2021, letn. 7, št. 32, str. 17-19, graf. prikazi. ISSN 2463-9443. [COBISS.SI-ID 51418371]

|*Slovenian Research Agency, Program P5-0364 – The Impact of Corporate Governance, Organizational Learning, and Knowledge Management on Modern Organization, School of Economics and Business, University of Ljubljana -  Slovenia

eTUTOR-CEK, ISSN: 2591-1090, Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana, Centralna ekonomska knjižnica, 2017-, Urednika: Urban Golob in Martina Petan

Foto: Arhiv EF. Tehnična podpora