Skip to Main Content

Temelji managementa: e-časopisi

Oddaljeni dostop

Za dostop do e-revij izven knjižnice potrebujete urejeno članstvo v CEK.

Z vpisom v knjižnico pridobite uporabniško ime in geslo za oddaljeni dostop.

Iskanje člankov

Za iskanje člankov uporabite DIKUL ali MREŽNIK.

eTUTOR-CEK, ISSN: 2591-1090, Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana, Centralna ekonomska knjižnica, 2017-, Urednika: Urban Golob in Martina Petan

Foto: Arhiv EF. Tehnična podpora