Skip to Main Content

Temelji managementa: e-revije

Oddaljeni dostop

Za dostop do e-revij izven knjižnice potrebujete urejeno članstvo v CEK.

Z vpisom v knjižnico pridobite uporabniško ime in geslo za oddaljeni dostop.

Iskanje člankov

Za iskanje člankov uporabite DIKUL ali MREŽNIK.

Družbena inovacija in trajnostni management

Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility

Australasian Journal of Environmental Management

Challenges in Sustainability

Corporate Social Responsibility & Environmental Management

Ecological Indicators

Economics, Management and Sustainability

Ecosystem Health and Sustainability Entrepreneurship and Sustainability Issues Environment, Development and Sustainability Environmental & Resource Economics

Environmental Management

Environmental Management and Sustainable Development Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management Environmental Quality Management Environmental Sustainability

European Public & Social Innovation Review

Geography, Environment, Sustainability Global Journal of Environmental Science and Management Global Sustainability Indonesian Journal of Environmental Management and Sustainability

Innovation

 

Integrated Environmental Assessment and Management International Journal of Development and Sustainability International Journal of Educational Research and Innovation International Journal of Sustainability in Higher Education

International Journal of Sustainable Engineering

International Journal of Technology Management & Sustainable Development Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development Journal of Environmental Economics and Management Journal of Environmental Management

Journal of Environmental Planning and Management

Journal of Human Resource and Sustainability Studies Journal of Management and Sustainability Journal of Teacher Education for Sustainability Management of Environmental Quality

Process Integration and Optimization for Sustainability

Renewable Energy and Environmental Sustainability Review of Innovation and Competitiveness Stanford Social Innovation Review Sustainability

Sustainability Accounting, Management and Policy Journal

Sustainability Science Sustainability: Science, Practice and Policy Sustainable Development The Journal of Population and Sustainability

World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development

 

 

     

eTUTOR-CEK, ISSN: 2591-1090, Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana, Centralna ekonomska knjižnica, 2017-, Urednika: Urban Golob in Martina Petan

Foto: Arhiv EF. Tehnična podpora