Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Temelji managementa in organizacije: O predmetu

Temelji managementa in organizacije

VSEBINA PREDMETA, 1. letnik VPŠ

1. Temeljni pojmi o managementu
2. Prva managerska funkcija – planiranje
3. Druga managerska funkcija – organiziranje
4. Tretja managerska funkcija – vodenje
5. Četrta managerska funkcija – kontroliranje
6. Študije primerov organizacij v praksi
7. Zgledi managerjev iz prakse in trendi na področju managementa v svetu in pri nas

POVEZAVE

 

Študent net

Canvas LMS

Ekonomska fakulteta

Beyond Leadership FB skupina

Spletni vpis v CEK

Slovar izrazov s področja

managementa in sorodnih področij

Nosilci predmeta

 

red. prof. dr. Vlado Dimovski

T: (01) 5892-558

 

red. prof. dr. Sandra Penger

T: (01) 5892-569

 

Sodelavci pri predmetu

izr. prof. dr. Judita Peterlin

predavateljica

 

T: (01) 5892-621

doc. dr. Barbara Grah

  koordinatorka za vaje, 

VPŠ

T: (01) 5892-539

asist. Dunja Turk 


asistentka za področje managementa,

UPEŠ

asist. mag. Elena Funa

asistentka za področje managementa,

UPEŠ

asist. Klemen Šalamon, univ. dipl. ekon. 

asistent za področje managementa,

UPEŠ


 asist. Maja Klepec

asistentka za področje managementa,

UPEŠ

asist. mag. Živa Juriševič 

asistentka za področje managementa,

UPEŠ

T: (01) 5892-569

asist. dr. Simon Colnar

 asistent za področje managementa,

UPEŠ/VPŠ

 

 

Strokovni sodelavci in uredniki

Vesna Smolnikar 

strokovna sodelavka, Služba za študijske zadeve, vprašanja za študente smer UPEŠ 

T: (01) 5892-413

dipl. ekon. Nataša Sever 

strokovna sodelavka, Služba za študijske zadeve, vprašanja za študente smer VPŠ 

T: (01) 5892-412

univ. dipl. bibl. Martina Petan

vodja CEK

 

T: (01) 5892-600

Urban Golob 

urednik digitalnih vsebin, CEK

 

T: (01) 5892-598

 Lidija Mancini Bolka, univ. dipl. prof. 

specialistka za informacijske vire, CEK

 

T: (01) 5892-597

 

 

 

 

 

univ. dipl. nov. Mojca Ogrin

urednica bibliografij raziskovalcev in specialistka za informacijske vire Evropske unije

T: (01) 5892-595

univ. dipl. filo. Jana Logar

oddelek izposoje, CEK 

T: (01) 5892-591

Matic Bradač, mag. geog.

serijske publikacije in odprti dostop, CEK

T: (01) 5892-593

eTUTOR-CEK, ISSN: 2591-1090, Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana, Centralna ekonomska knjižnica, 2017-, Urednika: Urban Golob in Martina Petan

Foto: Arhiv EF. Tehnična podpora