Skip to Main Content

Oddaljeni dostop do e–virov

Do licenčnih informacijskih virov lahko dostopamo tudi z lokacij izven fakultete

Centralna ekonomska knjižnica študentom in raziskovalcem nudi paleto informacijskih virov, od kataloga COBISS/OPAC in Digitalnega repozitorija UL do licenčnih podatkovnih zbirk, ki smo jih kupili sami ali kot člani konzorcijev.

Podatkovne zbirke so dostopne z računalnikov v CEK ali z lastnih naprav preko wifi–ja. Našim študentom nudimo možnost dostopa do informacijskih virov tudi od doma.

Oddaljeni dostop lahko uporabljajo študenti Ekonomske fakultete s statusom študenta in z veljavnim članstvom v knjižnici. Uporabniško ime in geslo dodelijo na Oddelku izposoje v knjižnici.

Oddaljeni dostop omogoča uporabo naročniških virov tudi z lokacij izven knjižnice. Storitev omogoča članom knjižnice dostop do elektronskih virov ne glede na to, kje se nahajajo, in ne glede na čas.

Prijava za oddaljeni dostop

Oddaljeni dostop je omogočen študentom, raziskovalcem, pedagoškim delavcem in drugim zaposlenim na Univerzi v Ljubljani.

Prijavite se tako, da izberete knjižnico, katere član ste, vpišete uporabniško ime, ki je vpisna številka študenta na fakulteti ali številka članske izkaznice, in geslo, ki ga dobite v knjižnici. Na ta način se preveri identiteta uporabnika in upravičenost za dostop do posamezne zbirke ali vira.  Katere vire bo posamezni uporabnik lahko uporabljal, je odvisno od njegovega statusa. Študenti drugih univerz, zaposleni in brezposelni do oddaljenega dostopa niso upravičeni.


Če se želite prijaviti z digitalno identiteto UL, sledite informacijam na povezavi.

eTUTOR-CEK, ISSN: 2591-1090, Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana, Centralna ekonomska knjižnica, 2017-, Urednika: Urban Golob in Martina Petan

Foto: Arhiv EF. Tehnična podpora