Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Mikroekonomija 1: O predmetu

Vsebina predmeta

1. Razmišljati kot ekonomist
2. Osnove povpraševanja in ponudbe
3. Obnašanje potrošnikov
4. Posameznikovo in tržno povpraševanje
5. Proizvodnja
6. Proizvodni stroški
7. Cene in optimalna proizvodnja v popolni konkurenci
8. Neoklasično podjetje, cilji in vrste podjetij v tržnem gospodarstvu
9. Monopol
10. Monopolistična konkurenca, oligopol in kartel.
11. Trg proizvodnih dejavnikov
12. Trg kapitala in trg zemlje

POVEZAVE

Študent Net

Canvas LMS

Ekonomska fakulteta

Spletni vpis v CEK

Cilji predmeta

- Študente seznaniti z osnovnimi ekonomskimi problemi in načini njihovega reševanja.
- Predstaviti teorijo produkcije in stroškov, delovanje tržnega mehanizma in teorijo razdelitve.
- Podati institucionalni okvir in predstaviti organizacijske in lastninske oblike podjetij ter okolje, v katerem podjetja delujejo in ki ga sooblikuje državna regulacija.

Nosilci predmetared. prof. dr. Tjaša Redek

T: (01) 5892-488red. prof. dr. Polona Domadenik

T: (01) 5892-775

 

izr. prof. dr. Matjaž Koman

T: (01) 5892-498

eTUTOR-CEK, ISSN: 2591-1090, Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana, Centralna ekonomska knjižnica, 2017-, Urednika: Urban Golob in Martina Petan

Foto: Arhiv EF. Tehnična podpora