Skip to Main Content

Bibliografije

Informacije in navodila za vnos bibliografije v CEK

Bibliografije

Centralna ekonomska knjižnica

  • spremlja in beleži rezultate intelektualne produkcije raziskovalcev,
  • ureja osebne bibliografije in institucionalno bibliografijo,
  • pripravlja podatke in poroča o raziskovalnih dosežkih;

          za različne namene

  • akreditacije,
  • akademske kvalifikacije,
  • prijave na projekte,
  • raziskovalne nagrade in bonuse;

           in za različne deležnike

  • vodstvo fakultete in komisije,
  • akreditacijske komisije,
  • ministrstva.

eTUTOR-CEK, ISSN: 2591-1090, Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana, Centralna ekonomska knjižnica, 2017-, Urednika: Urban Golob in Martina Petan

Foto: Arhiv EF. Tehnična podpora