Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Temelji mikroekonomije: O predmetu

Vsebina predmeta

1. Uvod v proučevanje ekonomskih problemov
2. Tržni mehanizem in analiza povpraševanja
3. Oblikovanje tržnega ravnovesja
4. Obnašanje potrošnikov
5. Teorija proizvodnje
6. Stroški
7. Cilji poslovanja podjetja
8. Ravnotežje podjetja v popolni konkurenci v kratkem in dolgem obdobju. Ravnotežje popolnokonkurenčne panoge v dolgem obdobju
9. Nepopolne tržne strukture: monopol
10. Nepopolne tržne strukture: monopolistična konkurenca
11. Nepopolne tržne strukture: oligopol in kartel
12. Tržne strukture v praksi in konkurenčna politika (protimonopolna zakonodaja)

POVEZAVE

Študent Net

Canvas LMS

Ekonomska fakulteta

Spletni vpis v CEK

Cilji predmeta

- Študente seznaniti s temeljnimi teoretičnimi mikroekonomskimi znanji.
- Predstaviti standardno ekonomsko teorijo
- Poudarek pri predmetu je na praktični uporabnosti temeljnih spoznanj mikroekonomske teorije tržnih struktur in regulacije.

Nosilci predmetared. prof. dr. Nevenka Hrovatin

T: (01) 5892-557 red. prof. dr. Jelena Zorić

T: (01) 5892-785

 

izr. prof. dr. Matej Švigelj

T: (01) 5892-786 

eTUTOR-CEK, ISSN: 2591-1090, Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana, Centralna ekonomska knjižnica, 2017-, Urednika: Urban Golob in Martina Petan

Foto: Arhiv EF. Tehnična podpora