Skip to Main Content

Odprti dostop

Kaj je odprtodostopna objava?

Odprtodostopna objava uporabniku omogoča brezplačno dostopanje do znanstvenega članka ali monografije. Pri objavi raziskovalec undefineddovoli objavo  založniku v odprto dostopnem znanstvenem viru, vendar obdrži materialne avtorske pravice. Dovoljena uporaba članka je v večini primerov označena z licencami Creative Commons. Zaželena je uporaba licence CC BY, pri kateri je za nadaljnjo uporabo potrebno zgolj priznanje avtorstva.

Zahteve financerjev znanstvenoraziskovalne dejavnosti glede odprtega dostopa je mogoče izpolniti tudi pri objavi v naročniški reviji, ki ni odprtodostopna. V tem primeru je potrebno v repozitorij shraniti končno recenzirano različico objave.  

Kaj ni odprtodostopna objava?

Brezplačno dostopna objava znanstvenega članka ali monografije ni nujno tudi odprtodostopna. Pogosti primeri, ko brezplačno dostopna objava ni odprtodostopna, so: undefined

  • avtor prenese materialne avtorske pravice na založnika,
  • delo ni označeno z ustreznimi licencami npr. Creative Commons,
  • delo ni brezplačno dostopno ob objavi (embargo).

eTUTOR-CEK, ISSN: 2591-1090, Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana, Centralna ekonomska knjižnica, 2017-, Urednika: Urban Golob in Martina Petan

Foto: Arhiv EF. Tehnična podpora